laatste
bewerkingen

Families van Eijsselsteijn uit Zwolle

Groep Zwl Tak 01

In Overijssel is in [1.01] Genlias nog een familiegroep met de schrijfwijze "van Eijsselsteijn" uit Zwolle te vinden.
Alleen op basis van de geografische ligging was te vermoeden, dat deze groep een afsplitsing van de van IJsselsteins uit Hasselt zou zijn geweest.
In [3.21] Genealogieonline is echter onder "Schotel en Vrolijk" te vinden, dat de stamvader van deze familiegroep een Daniel van Eijsselsteijn uit Tienhoven aan de Loosdrechtsche Plassen is.
In deze bron wordt een Daniel genoemd, die op 53 jarige leeftijd als weduwnaar naar Overijssel is vertrokken, daar met een ruim 20 jaar jongere vrouw is gehertrouwd en daarna nog eens vader van drie kinderen is geworden.
Dat zou natuurlijk zo kunnen zijn geweest, maar het is toch waarschijnlijker, dat het hier om twee verschillende Daniels gaat en er, zoals hier in de grafiek is gevisualseerd, een generatie tussen zit.
Dat de Úne Daniel dan de zoon van de andere is, kan worden aangenomen, maar is (nog) niet gedocumenteerd.
Voor Jan van Eijsselsteijn uit Tienhoven wordt aangegeven, dat hij jachtopziener van 's Prinsenhof te 's Gravenland is geweest.
Er kon voor deze Jan nog geen verdere aansluiting worden gevonden.

Omdat de gepubliceerde aktes uit Zwolle alleen beperkte informaties geven, konden er enige personen nog niet in het geheel worden ingevoegd.
Deze personen zijn in een groep: "Rest" onder "Zwolle" opgenomen.