laatste
bewerkingen

Families van IJsselsteijn uit Zierikzee
De IJsselsteyn familie uit Zierikzee is opgenomen in een onder genealogen bekend boek uit 1890:

"Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Famielien"
van A.A.Vorstermann van Oijen
(Derde deel, plaat 95, bladzijde 367/368).

( Dit boek is ondermeer op CD als PDF-file verkrijgbaar bij [1.06] "Boek op CD")
Het hier afgebeelde wapen van deze familie van IJsselsteyn komt uit dit boek.
Als schrijfwijze van de familienaam wordt daarin consequent "van IJsselsteyn" gebruikt, waarbij in andere documenten meer "van IJsselsteijn" voorkomt.Onderstaande grafiek geeft een vrij gesloten beeld over de "van IJsselsteijn's uit Zierikzee". Volgende gegevens zijn daarin verwerkt:
  • het bovengenoemde boek
  • basisgegevens uit [1.01] Genlias
  • basisgegevens uit [3.70] Zeeuwen Gezocht
  • gegevens uit [1.04] Familysearch.
De gegevens uit familysearch staan daarbij onder een zeker voorbehoud, omdat er geen verdere referenties naar offiziele documenten zijn aangegeven.
De indruk bestaat echter, dat ze het resultaat van een serieus onderzoek zijn, zodat ook deze namen hier in het gegevenbestand zijn opgenomen.
(Het zijn veelal de namen van kinderen die vroeg zijn gestorven).
Groep Zkz Tak 01 Tak 02 Tak 03


Over de herkomst van de "familie van IJsselsteyn" is niet veel meer bekend als dat ze "uit de Zuidelijke Nederlanden kwam, waar zij zich tijdelijk had opgehouden".
Jacques van IJsselsteyn werd in 1597 poorter van Zierikzee.
Een aantal famillieleden uit dit geslacht hebben in Zierikzee kennelijk een aardig belangrijke rol gespeeld. Vooral Jan van IJsselsteyn (1746-1801) wordt in bovengenoemd boek aardig naar voren gehaald. Hij was lange tijd rentmeester-generaal van Zeeland beoosten-Schelde.
Ook Leonardus van IJsselsteyn (1736-1805) was "een man van groote verdiensten en hoog geacht in zijne geboortestad".
Het gaat echter aan de doelstelling van deze Family-Puzzle voorbij, verder in te gaan op zulke gegevens. Vooral ook, omdat iedereen de mogelijkheid heeft, toegang tot de genoemde dokumentatie te vinden.

Op zoek naar verbindingen naar of van andere familiegroepen, konden geen op de hand liggende aansluitingen worden gevonden.
Ook het zoeken naar aansluitingen aan een van Egmond lijn, bracht tot nu toe geen resultaten.