terug
Overzicht van alle toevoegingen, veranderingen of aanpassingen, welke in de loop van de tijd zijn aangebracht.
Niet opgenomen zijn de regelmatige toevoegingen op basis van nieuwe gegevens in het bestand van Genlias en/of Digitale Stambomen.
Datum Betreft de groep(en) Inhoud