laatste
bewerkingen

Families IJsselstein uit Noord Amerika

Dat de familienaam IJsselstein ook naar Noord Amerika is gekomen, is natuurlijk niet zo verrassend.
Waarschijnlijk fonetisch "overgebracht", komt de naam in verschillende varianten voor: Ysselstein, Esselstein, Esselstyne, Aseltine, om er maar een paar te noemen .
Na wat zoeken in het internet blijkt al gauw, dat er zich hier meer mensen met de familienaam hebben beziggehouden.
En van de amerikaanse onderzoekers, Inez Fowler Johnson, heeft haar resultaten in een klein boekje over een Coenradt Esselstyne gepubliceerd. Met wat "Googlen" werd dit in het internet [5.10] als PDF-File gevonden.
Alleen al de titel geeft een duidelijk beeld van de moeilijkheden met de spelling van de naam. In het boekje wordt er dan ook voor gewaarschuwd, de IJsselstein-families met een engelse familie met de naam "Haseltine" te verwarren.

In het begin van het boekje worden er enige voorvaderen van de "Van Ysselsteyns genoemd. Het ziet er allemaal erg avontuurlijk uit. Met een paar grote stappen wordt de tijd van 500 tot 1661 overbrugd.
Het blijkt, dat het vehaal woord voor woord is overgenomen uit het boek [5.11] "The Ancestry of Leander Howard Crall by Frank Allaben (1908)". Ook dit boek kan als PDF-File in het internet worden gevonden. In "the van Ysselsteyn Appendix" van het boek wordt voor hetzelfde verhaal dan verwezen op een document, dat in het bezit van een Miss Victoria C.Huebnerr zou zijn. Als auteur van het document wordt een Count Zinzendorf gezien, die het aan Isaac Esselsteyn zou hebben gestuurd.

De gegevens vanaf 1660 zien er dan duidelijk betrouwbaarder uit. Verschillende mensen waarschuwen echter, dat er ook dan nog hier en daar wat slordig met gegevens wordt omgegaan.


The Vermont Asseltynes
(uit "Coenradt Esselstyne" van Inez Fowler Johnson)


De informaties over Coenradt Esselstyne komen voornamelijk uit een boek: "History of Swanton, from Perry and Barney".

Daarin wordt beschreven, dat hij in 1788 op 45 jarige leeftijd met zijn familie vanuit Claverack aan de Hudson River naar Swanton in Vermont kwam, dicht aan de grens met Canada.
Ook zijn vier broers kwamen naar dit gebied. Twee van hen, Peter en John, vestigden zich aan de Canadese kant van de grens.
Het bovengenoemde boekje geeft een opsomming over 7 of 8 generaties, die alle Coenradt of een van zijn broers als stamvader hebben. Vele zijn in Vermont gebleven, maar natuurlijk zijn de namen nu over heel Noord Amerika (USA en veel ook Canada) verstrooid.
Dat de familienaam wisselt tussen "Esselstyne", "Esselstein", "Esselsteyn", "Esseltein", "Essletyn", "Asseltyne", "Asseltine", "Aselton", "Aseltyne" (denk dat was het) maakt het verwarrend en kan duidelijk een bron van mogelijke vergissingen zijn.
Ook blijft het een beetje onduidelijk, wat de bron van de gegevens over de vader van Coenradt: Isaac Esselstein (Esseltine, Esseltein) en zijn familie is. Ze zijn kennelijk samengezocht uit verschillende kerkelijke doop- en trouwboeken uit Claverack en omgeving (Athens, Churchtown, Linlithgo, etc). Vooral wat de dochters betreft, bestaan er nog al wat discrepanties tussen de verschillende bronnen.


The roots of the Vermont Asseltynes
(uit "Coenradt Esselstyne" van Inez Fowler Johnson)

In het boekje over Coenradt wordt ook geprobeerd, een antwoord te vinden op de vraag, hoe en wanneer de "Asseltynes" naar Noord-Amerika zijn gekomen. Er worden twee verschillende mogelijkheden genoemd.
In de eerste variante wordt er vanuit gegaan, dat de overgrootvader van Coenradt een zekere Marten Cornelise zou zijn geweest.

Deze Martin Cornelisz is in ca. 1630 in "the town of Ysselsteyn" geboren en moet ongeveer in 1661 uit Nederland in Ford Orange NY zijn aangekomen. Hij wordt als n van de veertien "founders" van Schenectady (Schaneghstede) genoemd.
Hij verkocht in 1668 zijn bezittingen in Schenectady ("twee Farms No 8" voor "330 beavers") en vertrok met zijn familie weer een stuk naar het zuiden naar Claverack aan de Hudson River.
Zijn huis (met een familiebegraafplaats) in Claverack bestaat nog en zou (tenminste in 1908) nog steeds in bezit van een Esselsteyn zijn.
Alle gegevens over Marten Cornelis en zijn twee volgende generaties zijn overgenomen uit het reeds genoemde boek:[5.11] "The Ancestry of Leander Howard Crall by Frank Allaben (1908). Als er interesse voor zulke dingen bestaat, wordt aanbevolen om het gedeelte XVIII "The van Ysselsteyns" (pag. 229-238) met de "the van Ysselsteyn Appendix (pag. 372-381)" te lezen.
Over het aantal kinderen van Marten Cornelis bestaat een enige verwarring. In zijn testament van 13-08-1685 (bevestigd op 19-06-1699) (in het internet wordt aangegeven "Ulster County, New York Probate Records, Volume I, page 53-54) worden zeven kinderen genoemd. De oorspronkelijk uit [5.11] overgenomen 9 kinderen, worden in de Addenda van 1946 door Inez Fowler Johnson naar deze zeven kinderen gekorrigeerd (en hier in de grafiek zo gevisualiseerd).
Na het lezen van de verschillende publicaties valt op, dat Jacob Esselstyn tussen 1700 en 1703 van Claverack (/Kingston) naar New York City zou zijn vertrokken en later naar Amboy NJ. Tenminste drie van zijn kinderen werden in New York City gedoopt. Er wordt verder genoemd, dat een Isaac Iseltine in Perth Amboy in 1765 een herberg heeft gehad. Al dat maakt deze variante voor een aansluiting van "Isaac Esselstein uit Claverack" tenminste een stuk minder waarschijnlijk.

In de tweede variante wordt aangenomen, dat Isaac, de vader van Coenradt, afstamt van een zekere Jan Willemse Yselsteyn, ook Jan van Leyden genoemd, zoon van Willem Pons van Yselsteyn.

Als oorsprong van de gegevens wordt een boek "History of Kings County & Brooklyn" genoemd. Een Jan Willemse Yselsteyn komt erin voor als ondertekenaar van een document van rond 1661 uit Boswyck. Ook zou er nog een document uit Bushwyck van 1706 bestaan waarin hij wordt genoemd.
Ook hij zou later verder naar Claverack zijn getrokken.

In [1.04] "Familysearch" wordt deze Jan Willemse gezien als dezelfde Jan Willemse, die in ca. 1625 in Duitsland als zoon van Willem IJsselstein, Heer van Gameren, werd geboren (van Egmond). Daarvoor worden echter geen bronnen aangegeven.
Omdat er echter in de familiegroep Leiden een Willem Pons IJsselstein uit deze tijd voorkomt, is het zeer waarschijnlijk, dat Jan Willemse Yselsteyn de zoon van deze Willem Pons is. Ook enige namen van zijn kinderen komen in deze familie in Leiden voor..

Op basis van de hier beschikbare gegevens is het niet mogelijk te beoordelen of deze variante de juiste is.
Tegen deze variante spreekt, dat de naam van de eerste zoon van Isaac, Peter, hier niet voorkomt.

Het wapen "Van Ysselsteyn"In het genoemde boekje over Coenradt Esselstyne" is een wapen van een "Van Ysselsteyn" opgenomen. Als bron wordt er verwezen op "the Journal of American History, Vol. VII, page 846".

Dezelfde (of beter haast dezelfde) afbeelding van dit wapen is te vinden in het genoemde boek [5.11] "The Ancestry of Leander Howard Crall". Als bron wordt nu echter verwezen op het "Stam- En Wapenboek Van Aanzienlijke Nederlandsche Familien, van A.A. Vorsterman van Oijen", met aangifte van"Plate 95, page 366". (er wordt echter bij gezegd, dat er geen verbindingen naar de "Noord Amerika IJsselsteins" konden worden aangetoond).

Het is dus hetzelfde wapen en dezelfde bron als bij de "van IJsselsteijns uit Zierikzee". Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat er voor de "Vermont Asseltynes" een verbinding naar de familiegroep uit Zeeland bestaat.

Conclusies voor de Family Puzzle
  • Voor het overgrote gedeelte van de gevonden gegevens over de nakomelingen van Coenradt en zijn broers ontbreken veel details. Ze kunnen in deze vorm niet worden geverifieerd.
  • Veel gegevens over de eerste generaties zijn kennelijk "van elkaar overgenomen" en zijn daardoor zeker niet betrouwbaarder geworden. Het zou eigelijk verstandig zijn deze basisgegevens, met de huidige IT mogelijkheden en toegankelijkheid van documenten, opnieuw te rechercheren.
  • Het is te vermoeden, dat de "Isaac-nakomelingen" slechts een klein gedeelte uitmaken van de in Noord Amerika levende IJsselsteins. Over de rest is weinig bekend.
Voorlopig zullen de beschikbare gegevens niet in het gegevenbestand van de "Family Puzzle" worden opgenomen.
Alleen voor de gegevens tussen 1650 en ca 1800 (dus t/m "generatie 0") is een appart gehouden eigen gegevensbestand opgebouwd. Dit bestand kan alleen vanuit de grafieken van deze site worden geselecteerd.