laatste
bewerkingen

Families IJsselstein uit Leiden

Enige bron voor het momentele gegevensbestand van de IJsselstein-families uit Leiden is:
  • [3.30] de Digitale Stamboom van het Regionale Archief Leiden.
De gegevens daarin komen in het merendeel uit de Doop- en Trouwboeken (DTB) tot en met 1811.
Voor Leiden was dit tamelijk omvangrijk, waarbij echter onder alle mogelijke varianten van spelling van de naam moest worden gezocht. Werkelijk alles is te vinden: IJsselstein, Ysselstein, IJsselsteijn, Ysselsteijn, IJsselstijn, IJsselsteyn, Eijsselsteijn, Isselsteijn, Isselsteyn en dan alles nog met de variatie van één of twee "S" en met of zonder "van".
De gegevens uit de DTB zijn vaak niet zo gedetaileerd als de gegevens uit de burgelijke stand en geven daarom minder aanknopingspunten, om tot één beeld te worden samengevoegd.

Voor de eerste generaties zijn alleen gegevens uit de trouwregisters te vinden. Hierin worden, behalve af en toe naam van moeder of getuigen, geen verdere gegevens genoemd, zodat haast uitsluitend op basis van voornaam, patroniem en tijdperiode moet worden gecombineerd. Er blijft hier bij het resultaat dus een zekere graad van onzekerheid bestaan.
Voor de latere generaties liggen gegevens voor uit de doopregisters met aangifte van namen van de ouders. Dit levert dus een meer betrouwbaar beeld.
Groep Ldn


Naast enige overgebleven "losse stukjes" (zie daarvoor Groep "Rest" onder "Leiden") is er een tweede groep ontstaan zoals de volgende grafiek laat zien. Het is sterk te vermoeden, dat Wilhelmus een zoon van Pieter Wilemsz is, zodat de twee groepen zouden kunnen worden samengevoegd. Er zijn echter geen verdere indicaties gevonden, die dit vermoeden ondersteunen.
Groep Ldn Tak 03


Met deze gegevens wordt natuurlijk als eerste geprobeerd voor de stamvader van de IJsselsteins uit Leiden een aansluiting te vinden bij de nakomelingen van de van Egmonds.
Omdat de voornaam "Willem" voorkomt, is de eerste gedachte natuurlijk, dat Pons een zoon zou kunnen zijn van één van de Willems uit deze lijn.
Maar meer als een spoor voor verder onderzoek is dat niet. En daar de vele "Willems" bij de van Egmond nakomelingen al als hindernis is gezien, zal het moeilijk worden hier een verbinding van de familiegroep Leiden aan te tonen.

Verder valt op, dat er in het gegevensbestand niet veel nakomelingen in Leiden zijn te vinden.
Het kan natuurlijk zijn, dat er gewoon geen nakomelingen bestaan. Maar het zou ook kunnen betekenen, dat ze uit Leiden zijn weggetrokken en dus ergens anders weer moeten zijn te vinden.
Voor alle tot nu toe gevonden stamvaders (met ongevere geboortejaar) die voor een aansluiting naar Leiden in aanmerking zouden kunnen komen: zijn hiervoor echter geen direkt voor de hand liggende aanknopingspunten te vinden.


Voorvaders van de Esselstynes in Noord Amerika?

Voor de familiegroep in Noord Amerika worden twee mogelijkheden genoemd voor "the roots of the Vermont Esselstynes".
  • In de eerste variante wordt een zekere Marten Cornelise als de stamvader genoemd. Hij moet in 1661, op ca 30-jarige leeftijd, in Amerika zijn aangekomen.
    Alleen op basis van de naam en leeftijd, kan hij een zoon van Cornelis Ponsz van IJsselsteyn zijn geweest.
    Tegen deze hypothese spreekt echter, dat er in het internet op een document wordt verwezen, waarin wordt staat, dat Marten Cornelise in 1634 in Ysselsteyn is geboren.
  • De tweede optie past nog beter in het beeld. In deze variante wordt een Jan Willemsz IJsselstein als mogelijke stamvader genoemd.
    Hij is in ca. 1625 geboren en werd ook Jan van Leyden genoemd. Zijn zonen kregen de naam Willem, Cornelis en Pons. Aardig wat indicatie dus om aan te nemen, dat het bij Jan Willemsz om een zoon van Willem IJsselstein uit Leiden gaat.
Jan Willemsz en Maarten Cornelisz zouden dus twee neven kunnen zijn geweest.
Het blijft natuurlijk allemaal erg speculatief, maar wel genoeg indicatie om hier gericht verder te gaan zoeken.