laatste
bewerkingen

Introductie

Met deze site wordt geprobeerd een soort
"Genealogische Puzzel"
van de IJsselstein-families
in elkaar te zetten en deze zo kompleet mogelijk te maken. Dat betekent dus:
  • Historische gegevens over de families IJsselstein te verzamelen en te proberen deze met elkaar in verbinding te brengen.
  • Alles voor ge´nteresseerden toegankelijk te maken en iedere IJsselstein de mogelijkheid te geven, zijn/haar "aansluiting" hier te vinden of te maken.
Toegang tot de inhoudelijk informatie van de familie-puzzel kan via de navigatielijst aan de linker zijkant van de pagina worden gevonden.

Om de systematiek in de opbouw van deze site duidelijker te maken, hier nog enige toelichtingen over:

Opbouw gegevens

Om te beginnen moet er op worden gewezen, dat - om het geheel in grenzen te houden - alleen de mannelijke lijn van de families wordt gevolgd. Een zogenaamde genealogie dus.

Verder moet worden aangemerkt, dat naast de familienaam "IJsselstein" natuurlijk ook de namen zoals: "van IJsselstein", "(van) IJsselsteijn", "(von/van) Isselstein" of "(von/van) Ysselstein" worden opgenomen. Dat loopt af en toe ook bij de officiŰle documenten, zoals bijvoorbeeld de Burgerlijke Stand, aardig wat door elkaar heen.
In Noord-Amerika zijn er dan nog meer varianten te vinden: Ysselsteyn, Esselstein, Esselstyne, Aselstine, om er maar een paar te noemen. Zolang er een duidelijke lijn naar een Nederlandse "(van) IJsselstein / IJsselsteijn" kan worden aangenomen, zijn ook deze familienamen hier opgenomen..

Dan nog vooraf een verwijs op het feit, dat er in het gegevensbestand geen documenten zijn opgenomen. Als er officiŰle documenten bekend zijn, wordt er hier alleen op verwezen, waar deze te vinden zijn.

Het zoeken naar gegevens in het internet kan in drie categorieŰn worden ingedeeld:

1) Periode na ca 1800
De opbouw van een eerste gegevensbestand bestaat natuurlijk uit het zoeken in de Genlias database [1.01] of ook bij de meer regionale organisaties zoals "Tresoar" in Friesland [1.02].
In de Genlias database worden hoofdzakelijk gegevens uit de registers van de burgerlijke stand opgenomen. Voor veel regionen is dat al aardig kompleet. Voor andere wordt er nog aan gewerkt, met - zoals is te lezen - als eerste prioriteit het opnemen van huwelijksaktes. Gegevens zijn in de burgerlijke stand vanaf 1811 geregistreerd en worden tot een bepaalde tijd openbaar gemaakt:
  • geboorteaktes tot 1902,
  • huwelijksaktes tot 1922 en
  • overlijdensaktes tot 1952.
Met deze basisgegevens is dus in Nederland de periode van ongeveer 1800 tot 1900 goed afgedekt.

2) Periode tussen ca. 1600 en ca. 1800
Daarna begint dan het zoeken in het internet naar meer gegevens over de familiegroepen van vˇˇr 1800. In het merendeel zijn dit gegevens, die al van andere mensen werden verzameld. Als de indruk bestond, dat het om resultaten van een gefundeerd onderzoek ging, dan zijn deze informaties met vermelding van de bronnen in het gegevensbestand opgenomen.
Het resultaat was verrassend. Voor enige familiegroepen gaan de gegevens terug tot zelfs vˇˇr 1600, voor alle groepen in elk geval tot vˇˇr 1700. Maar zoals was te verwachten: De puzzel heeft voor de periode 1600-1800 nog een heleboel witte vlekken.

3) Periode vˇˇr ca. 1600
(Ter herinnering: In 1581 ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.)
De derde categorie van gegevens zijn dan informaties die in de Nederlandse geschiedenis van vˇˇr ca. 1600 over de IJsselsteins zijn te vinden. Ook hier blijkt, dat er al veel resultaten van onderzoek in het internet staan. Ze gaan allemaal terug op personen die voortkomen uit het geslacht "van Amstel" en "van Egmond". De meest interessante gegevens zijn met benoeming van de informatiebron opgenomen.

Daarna begint dan de fase om te proberen de gevonden gegevens met elkaar in verband te brengen. Al snel blijkt dan, dat de stukjes en beetjes in regionale groepen kunnen worden ingedeeld. Enige groepen, zoals Friesland, schijnen ge´soleerd van de rest te zijn. Bij andere groepen is te verwachten, dat er met de tijd verbindingen tussen elkaar kunnen worden aangetoond (bijvoorbeeld tussen Delft en Gouda).

Het moeilijkste (en meest interessante) is natuurlijk een verbinding van de familiegroepen met de van Amstel/van Egmond-lijnen te vinden. Tot nu toe kon dit alleen voor een Duitse familiegroep worden aangetoond.Struktuur gegevensbestand

Alle gevonden gegevens zijn per (regionale) familiegroep samengevat.
Daarin is een grafiek opgenomen, waarin de generaties van vˇˇr 1800 zijn gevisualiseerd. De laatste generatie daarin is "generatie 0", geboren zo tussen 1770 en 1800 en de eerste, welke in Genlias is opgenomen. De vroegere generaties van de familiegroep worden van daar uit als "-1", "-2" enz. teruggeteld. De "takken" van de groep worden als latere generaties "1", "2" enz. naar het heden toe geteld.

Vanuit deze grafiek kan dan een eigen pagina worden gekozen, waarin meer gedetaileerde gegevens over de familiegroep en -takken zijn opgenomen.
De manier van presentatie is in het begin waarschijnlijk iets moeilijker te lezen. Er moest echter voor een methode worden gekozen, welke het mogelijk maakt, de visualisatie ook nß het invoegen van nieuw gevonden personen automatisch te genereren.

De persoonsgegevens worden met een ID-Code van 9 cijfers in het bestand opgenomen. De ID-Code is alsvolgt samengesteld:
  • Cijfers 1-2: familiegroep
  • Cijfers 3-4: familietak
  • Cijfers 5-6: generatie
  • Cijfers 7-8: doorlopend nummer
  • Cijfer 9: huwelijk
.


Uitleg grafieken

Hier een uitleg van de symbolen die in de grafieken op de verschillende pagina's worden gebruikt:Aktualisering

De gegevens in het bestand zullen doorlopend worden geaktualiseerd.
Voorlopig zal het invoegen van nieuwe gegevens echter alleen door de administrator van de site mogelijk zijn. Nieuwe gegevens (of correcties van bestaande gegevens) zullen dus per email naar hem moeten worden doorgegeven.
Het geheel is echter zo opgebouwd, dat iedereen met een geldige toegangscode dit ook zou kunnen doen. Als er interesse voor een toegangscode bestaat kan dit per email worden aangevraagd.

Het aktualiseren van de verschillende pagina's zal plaatsvinden als er genoeg nieuwe gegevens beschikbaar zijn.