laatste
bewerkingen

Families IJsselsteijn uit Gouda

Het momentele gegevensbestand van de IJsselsteijn-families uit Gouda is opgebouwd uit volgende bronnen:
  • [1.01] Genlias
  • [3.40] genealogieonline. Stamboom Van Veen, personen met familienaam IJsselsteijn.
Het merendeel van de gegevens zijn van Dhr. Fred van Veen overgenomen. Slechts enkele personen zijn erbij gekomen op basis van de gegevens uit Genlias.
Groep Gda Tak 21 Tak 03 Tak 05 Tak 06 Tak 07 Tak 08 Tak 13 Tak 15 Tak 16 Tak 17

Het geheel laat een aardig gesloten beeld zien.
Omdat er tot nu toe voor Gouda in Genlias alleen huwelijksaktes zijn opgenomen blijven er echter aardig wat vraagtekens over mogelijke nakomelingen over.
Ook kon er voor Arie IJsselsteijn, de momentele stamvader van de groep Gouda, nog geen indicatie voor een mogelijke aansluiting aan een andere groep ( zo als Delft of Leiden) worden gevonden.
Groep Gda Tak 20De grafiek hiernaast laat dan nog een familiegroep zien, die niet bij Fred van Veen is opgenomen. Het baseerd uitsluitend op gegevens uit Genlias.
Voor deze groep kon nog geen aansluiting naar de rest worden gevonden.
Misschien kan later het geheel toch tot één "Goudagoep" worden samengevat. Ook zou kunnen, dat er nog verbindingen naar andere familiegroepen zoals IJsselmonde kunnen worden aangetoond.