laatste
bewerkingen

Families (von) Isselstein uit Duitsland

Het was verrassend te ontdekken, dat er ook in Duitsland families met de naam Isselstein voorkomen. Ook een tweede groep met de naam Eiselstein is in Duitsland te vinden.
De gevonden "stukjes" liggen haast allemaal vrij dicht bij elkaar: De Isselsteins in Westfalen en de Eiselsteins allemaal in de omgeving van Ludwigshafen am Rhein.
Ze konden tot enige grotere fragmenten worden samengevoegd, maar er zijn toch ook aardig wat stukjes overgebleven.

Omdat in Duitsland, anders dan in Nederland, geen uitgebreid gegevensbestand van de burgelijkestand via internet toegankelijk is (was tenminste niet te vinden), is een bezoek aan de diverse archieven nodig, om hier een stuk verder te komen.
Omdat de meeste huidige Isselsteins volgens de telefoonboeken (32 keer genoemd) in Westfalen wonen, is daar toch zeker wel een Isselstein te vinden die het leuk vindt, hier verder te gaan zoeken (of dit misschien al heeft gedaan?). Het zelfde geldt voor de Eiselsteins in de buurt van Ludwigshafen.

De puzzeldelen, die tot nu toe zijn gevonden, zijn in de volgende grafieken samengevat.Fragment 1

Beginnen we bij de van Egmond-lijnen.
Hier was al te lezen, dat enige (bastaard-)nakomelingen van Frederik van Egmond (zie fragment 1 aldaar) aan het einde van de zestiende eeuw ook in Duitsland hun sporen hebben achtergelaten.


Bij het zoeken in het internet naar verdere gegevens over deze personen, werd het volgende gevonden:
 • Cristoffel van IJsselstein wordt als eigenaar van het slot Linnep bei Kettwig (Noordoostelijk van Düsseldorf) genoemd [4.10](Zie ook Wikipedia).
  Hij woonde daar al in 1582 en kreeg het later als pand.
 • Zijn zoon Mauritz van Isselstein heeft het slot dan in 1643 gekocht. Over deze Mauritz en zijn moeder Magdalena von Allendorf is het een en ander te lezen in de archiven van het land Noordrijn-Westfalen [4.11].
  Over de drie broers van Mauritz is weinig bekend:
 • Philip Ernst van IJsselstein zou in dienst van de keurvorst van Brandenburg zijn geweest en
 • Vincent van IJsselsteyn komen we o.a tegen als garnizoenscommandant van Orsoy, waar hij in 1656 is overleden.
 • Over een Reinier van IJsselstein is tot nu toe niets via het internet te vinden.
Er is een uitspraak van "Gustiana (Justina) Maria Freyin von Isselstein" te vinden, waarin ze zegt, dat haar geslacht met de dood van haar broer: "Vincenz Scott Frh von Isselstein, Herrn zu Linnep und Wülfrath, Königl. Preuss. Brigardier und Obristen zu Ross, am 30 May 1705 in Mannstamm", uitgestorven is.
Dat betekent dus in elk geval, dat alle kinderen van Mauritz geen (mannelijke-) nakomelingen hadden. Of ze er ook mee bedoelde, dat ook haar drie ooms geen kinderen hadden, blijft een open vraag.
Het slot Linnep ging volgens [4.10] over op twee verre familieleden: General Graaf van Wassenaer en Freiherr von Hack (ook Haack-Isselstein).
 • Ook over de tweede tak Christoffel Floris IJsselstein is niet meer te vinden, dan dat hij in 1635 Obristwachtmeister in Solingen was.
 • En of er een Jan Willemse IJsselstein in ca.1625 in Duitsland is geboren, zie Fragment 3 bij de Van Egmonds, blijft vooreerst zonder antwoord.

Groep Dld Tak 03 Tak 05 Tak 06


Fragment 2

Het grootste "stuk" Isselstein werd gevonden in het gegevensbestand van familysearch [1.04]. Daarbij is alleen voor een gering aantal gegevens een bron aangegeven. De rest wekt echter een betrouwbare indruk en schijnt door één persoon (na 1991) te zijn ingegeven.
De meeste Isselsteins van tegenwoordig zullen hier wel hun voorouders hebben.
Of de tak Wilhelm aansluit zoals hier is aangegeven is zeer waarschijnlijk, maar niet door verdere gegevens bevestigd.

De stamvader van deze groep, Henricus, komt uit Suderwich/Recklinghausen. De tak Johan (5) is daar gebleven, terwijl de tak Henricus (3) zich een paar kilometer zuidelijker in Bochum en de tak Wilhelm (6) daar tussen in Castrop-Rauxel heeft gevestigd.

Voor de voor de hand liggende vraag, of er een verbinding naar één van de nakomelingen van Cristoffel van IJsselstein (uit Linnep bei Kettwich) bestaat, kon geen verdere indicatie worden gevonden.


Groep Dld
Fragment 3

Via het internet werd in "het plaatselijk familieboek Kettwich" een Wilhelm Isselstein gevonden, ook "Wilhelm an der Steineick" genoemd.
Alleen al omdat het bovengenoemde slot Linnep bij Kettwich ligt, is sterk aan te nemen, dat deze persoon een verre nakomeling van Christoffel van IJsselstein is. Tot nu toe konden daarvoor echter geen verdere indicaties worden gevonden.
Meerdere van zijn kinderen noemden zich kennelijk ook "an der Steineick" . Het is dus niet zo waarschijnlijk, maar er zouden ook nakomelingen van deze tak met de naam Isselstein kunnen bestaan.

Groep Dld Tak 10


Fragment 4

Uit verschillende internetbronnen zijn dan nog een aantal stukjes samengekomen met een "preussischer Hauptmann" Johann Moritz von Isselstein als stamvader. Hij heeft in 1753 het "Haus Leithe" bij Gelsenkirchen-Wattenscheid gekocht. Zijn kleinzoon Karl wordt als "Oberlandesgerichtsrat in Breslau" genoemd. Deze zou vijf kinderen in Breslau en Potsdam hebben gehad, die het huis in 1901 hebben verkocht.
In het internet op zoek naar deze Isselsteins zijn inderdaad vijf personen uit die tijd met de naam Ysselstein gevonden, vier in Breslau en één in Berlijn. Een daarvan, Maximiliaan, is ereburger van Breslau, waar hij van 1879 tot 1892 burgermeester is geweest.

Of deze Moritz een nakomeling van Christoffel van IJsselstein is? Het is haast te vermoeden, maar daarvoor kon geen bevestiging worden gevonden.


Fragment 5
De families Eiselstein


Een tweede familiegroep is in Duitsland met de naam Eiselstein te vinden. De eerste generaties van deze familiegroep komen uit Oppau, Friesenheim en Oggersheim, nu alles delen van de stad Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz.
Het momentele gegevenbestand van de Eiselstein families is opgebouwd uit volgende bronnen:
 • Een lijst van een Marilyn Dwight “a researcher from Meigs County”. (in het internet gevonden bij “ancestors of John Elberfeld”)
 • [1.04]Familysearch.
De volgende grafiek is uitsluitend op deze gegevens gebaseerd.
Groep Dld Tak 60 Tak 61 Tak 62 Tak 63 Tak 52


De gegevens uit de “Marilyn Dwight File” zijn op het linker gedeelte van de grafiek afgebeeld. Het zijn de nakomelingen van Johan Jacob. De opstelling wijkt iets af van de gegevens uit Familysearch, maar schijnt toch resultaat van een betrouwbaar onderzoek te zijn.
(Aanmerking: In de lijst van Marilyn Dwight is Johannes in 1664 voor een derde keer getrouwd met een Katharina Elisabeth Bentzinger. Het is aan te nemen, dat dit eerder de vrouw van een zoon Johannes is geweest, zoals hier in de grafiek en ook in het gegevenbestand is opgenomen.)

Het rechter deel van de grafiek, de nakomelingen van Johannes, zijn uit Familysearch samengesteld. Het kan niet worden uitgesloten, dat er hier en daar toch wat door elkaar heen is gelopen (ook door de veel voorkomende naam Johann(es)), omdat alleen op basis van losse gegevens moest worden gekombineerd. Een paar overgebleven stukjes zijn onder “Rest Duitsland” te vinden.

Een verbinding tussen de twee fragmenten kon niet worden aangetoond. Maar het is sterk te vermoeden, dat Johan Jacob de oudere broer van Johannes en Johan Georg is geweest.

Niet opgenomen in het gegevenbestand zijn de vele gegevens van Eiselsteins in de USA. (dat laten we dan liever over aan iemand uit de USA). De gegevens in Familysearch zijn echter zo uitgebreid, dat iedere Eiselstein uit USA wel een aansluiting zou moeten kunnen vinden. Ze zijn allemaal nakomelingen van Eiselsteins, die in de tijd 1832-1843 naar Meigs County zijn geemigreerd.

Op de vraag, of er een verbinding van deze Eiselstein families naar een nederlandse stamvader bestaat, kon tot nu toe geen antwoord worden gevonden. Het is natuurlijk sterk te vermoeden.Om zo meer, omdat Johannes Eiselstein (Oggersheim) in Familysearch ook als Johannes van Isselstein (Frankenthal) is te vinden (beide op 26-01-1946 getrouwd).
Het is niet meer als een hypothese, maar het zou kunnen, dat Jan Willemse Esselstein (zie ook van Egmond, fragment 3) de stamvader van de Eiselsteins is.
Hoe en waarom deze IJsselstein dan naar de omgeving van het huidige Ludwigshafen am Rhein getrokken is, is een interessante maar moeilijk te beantwoordende vraag.
Het zou kunnen (verdere Hypothese), dat het iets heeft te maken met de calvinistische vluchtelings families, die zich in 1562 in Frankenthal hebben gevestigd.