laatste
bewerkingen

Families van IJsselstein (-steijn) uit Delft

Het momentele gegevensbestand van de IJsselstein-families uit Delft is opgebouwd uit volgende bronnen:
  • [3.50] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft
  • [3.51] Digitale Stamboom Gemeentearchief Rotterdam
  • [1.01] Genlias
De links naar de genoemde gemeentearchieven werden gevonden via de website van [1.03.] Prometheus.
Hier zijn nog veel meer interessante links te vinden.

Het merendeel van de gegevens komt uit de Doop- en Trouwboeken (DTB) tot en met 1811.
De spelling van de naam komt daarin in haast alle varianten voor.
Bij het samenvoegen van de stukjes en beetjes zijn twee grotere groepen ontstaan. Ze zijn hier in twee aparte grafieken gevisualiseerd.
Een aantal stukjes bleven over. Deze personen zijn in een groep "Rest" onder "Delft" opgenomen.
Groep Dft Groep Dft Tak 03 Tak 04


De gegevens uit de DTB's zijn natuurlijk niet zo gedetailieerd als de latere gegevens uit de gemeentearchieven. Er blijft, bij het samenvoegen van het geheel, dus altijd een stuk onzekerheid over.
Vooral bij de vroegere generaties kan haast uitsluitend op basis van voornamen, patroniem (Gerritsz) en tijdperiodes worden gecombineerd en is de onzekerheid het grootst.

Het is opvallend, dat er geen nabestaanden in Delft zijn te vinden. Om zo waarschijnlijker is het dan ook, dat er aansluitingspunten voor familiegroepen uit andere steden moeten bestaan.
Dit was inderdaad het geval bij het gedeelte zoals gevisualiseerd in Grafiek 2. Voor de nakomelingen van Wemmer (hij was schoolmeester) is het beeld zeer "solide", omdat in alle doopaktes van zijn kinderen de namen van de ouders zijn genoemd.
Er kan een direkte doorgaande lijn naar twee familietakken uit Rotterdam worden aangetoond.
Het is te vermoeden, dar er met de tijd, vooral ook met de reststukjes uit Rotterdam (zie ook Groep "Rest" onder "Rotterdam"), nog meer aansluitingen worden gevonden.

Op zoek naar mogelijke voorvaders voor de familiegroep Delft, wordt als eerste natuurlijk gekeken of een aansluiting naar de "van Egmonds" kan worden gevonden. Jan, Gerrit, Dirck en Gillis zijn daarbij de namen om naar te zoeken. Duidelijke aanknopingspunten zijn hiervoor echter tot nu toe niet te vinden.

De tot nu toe gevonden stamvaders van andere familiegroepen, die eventueel in aanmerking voor een aansluiting naar Delft zouden komen, zijn: Ook hiervoor kunnen echter geen voor de hand liggende aanknopingspunten worden aangetoond.